Konica Minolta Magyarország Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelentkezési feltételek a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: “Szolgáltató”) szakmai képzéseire (továbbiakban: „Képzés” vagy „Rendezvény”)

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely/postacím: 1117 Budapest, Galvani u.4.
Cégjegyzékszám: 01-09-065996
Adószám: 10336328-2-43
Telefonszám: +36204099198
E-mail: nike.horvath@konicaminolta.hu

 

A tevékenység jogszabályi alapjai:
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
• 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

A Rendezvényekre történő jelentkezés menete:
A Rendezvény kiválasztása után az „Elküldés” gomb megnyomásával indítható a jelentkezés. A jelentkezési űrlapon a Rendezvényre való regisztrációhoz feltétlenül szükséges adatokat kell megadni. Az „Elküldés” gombra kattintva a jelentkezés véglegessé válik. A jelentkezés/regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Felhasználó felelős. Amennyiben a Szolgáltatónak hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által leadott jelentkezéseket törölni.

Minden Képzés regisztrációt a feldolgozás után (NEM AUTOMATIKUSAN) igazolunk vissza a jelentkező (továbbiakban a “Felhasználó” vagy „Jelentkező”) jelentkezéskor megadott e-mail címére. A visszaigazoló e-mailhez díjbekérőt csatolunk, a díjbekérő alapján a Felhasználó ellenőrizheti a mindenkori rendezvény meghirdetett árát, mely maradéktalanul megfizetendő. A jelentkezés (regisztráció) szerződéskötésnek minősül, fizetési kötelezettséget von maga után! A fizetési határidő az előlegbekérőn kerül feltüntetésre.

A regisztráció önkéntes. A Felhasználó a regisztrációnál megadja személyes adatait és feljogosítja a Szolgáltatót azok tárolására. A Felhasználó a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja, ennek feltétele, hogy Szolgáltatónak jeleznie kell írásbeli formában a változást. Felhasználó a rendezvényre történő jelentkezéssel feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a jelentkezéskor/megrendeléskor hatályos adatait, illetőleg a jelentkezéskor/megrendeléskor megadott más adatait eltárolja és a rendezvényekkel/megrendelésekkel kapcsolatos kommunikációban felhasználja.

Felhívjuk a Jelentkező figyelmét, hogy a Rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Képzés helyszíne: A www.disacademy.hu weboldalon a kiválasztott képzés oldalán feltüntetett helyen történik az oktatás. A Képzés előtt a részletekről – beleértve a Képzés helyszínének pontos címét is – tájékoztatjuk a résztvevőket.

Ellátás: Az ellátás a képzés időtartamától és helyszínétől függően az alábbiak szerint biztosított:

–        félnapos képzés esetén: kávészünet (kávé, tea, üdítő), hideg büféebéd

–        egésznapos képzés esetén: kávészünet (kávé, tea, üdítő, édes és sós aprósütemények), svédasztalos ebéd meleg ételekkel

A Rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket Szolgáltató vállalja megfizetni. 

A Rendezvény időpontok, helyszínek és előadóinak megváltoztatásának jogát fenntartjuk! Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy az adott Képzést csak egy Szolgáltató által meghatározott minimum létszám elérése esetén indítja el. Amennyiben a minimum jelentkező létszám nem kerül elérésre, vagy egyéb technikai ok miatt a Képzés megtartása súlyos akadályba ütközne, úgy Szolgáltató erről írásban értesíti a Résztvevőket, akiknek a már megfizetett részvételi díj összege maradéktalanul visszajár.

Lemondás:
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 10. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + ÁFA költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra a fenti határidőig, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk!

A Rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól. A Rendezvényen csak azok vehetnek részt, akik regisztráltak a Rendezvényre és a részvételi díjat előzetesen megfizették, kivéve, ha ez alól Szolgáltató különös méltánylást érdemlő esetben kivételt tesz.  

A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség, azonban ezt írásban jelezni kell a Szolgáltató felé.

Az online jelentkezés feltétele, hogy a Jelentkező magára nézve kötelező erejűnek ismerje el jelen Általános szerződési Feltételeket, továbbá elfogadja a Szolgáltató

A Jelentkező a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállási jogait a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint gyakorolhatja.